Děláme radost.
Radost dětem

Radost dětem založila Kateřina Wich v roce 2011 jako charitativní projekt. Jejím cílem tehdy bylo (a dodnes je) vytvořit organizaci, která bude pomáhat dětem napříč celou Českou republikou, a to především dětem s vážným onemocněním nebo dětem z dětských domovů.

Dále si dala za cíl vytvořit skupinu lidí, kteří chtějí opravdu pomáhat a to bez nároku na honorář, aby byl každý finanční dar v plné výši použit na potřeby nemocných dětí a jejich rodin. To dodržuje dodnes.

Naši partneři a dárci


Hlavní partner
Partneři a dárci