Vytváříme pro děti nezapomenutelné zážitky

Většina neziskových organizací dětem pomáhá pouze s jejich léčbou a zvládáním tíživých situací. My se vedle toho snažíme myslet i na zbytek jejich života, podpořit je i ve volném čase a začlenit je mezi ostatní děti. Proto pro ně organizujeme různé nezapomenutelné zážitky, pobyty a akce, které jim zpříjemní život a ze kterých mohou čerpat energii i dlouhé týdny.

Takto jsme pro děti připravili například:

  • pravidelné účasti na dětských táborech
  • lyžařské pobyty včetně ubytování, stravy, lyžařské výbavy a instruktorské pomoci
  • bezplatné hodiny zpěvu, herectví či tance
  • bezplatné návštěvy divadel a dalších kulturních zařízení
  • a mnoho dalšího

Jak nás můžete podpořit?

  • Můžete nám nabídnout zajímavý zážitek pro děti - třeba ubytování ve vašem zařízení apod.
  • Můžete nám nabídnout účast na vaší akci, vstup na vystoupení ve vašem divadle atd.
  • Finanční podporou, díky které budeme moci pro děti připravit více zážitků.

Děkujeme vám.